Slider

Przygotowanie podłoża

Nawierzchnia z sztucznej trawy to kompletny system złożony z różnych warstw, z których każdy posiada specyficzne funkcje, równie ważne wspólnie określające sportowe i techniczne właściwości boiska ze sztucznej trawy. Włókna z trawy sztucznej i wypełnienie z gumy i/lub piasku wpływają w zasadniczy sposób na wygląd boiska. Wybór czarnej gumy będzie mieć inny efekt niż na przykład wypełnienie zielonym materiałem z gumy. Podłoże boiska z trawy sztucznej jest niewidoczne, ale ma kluczowe znaczenie. Składa się ono z przepuszczającego wodę materiału, który wspólnie z systemem odwadniania dba, aby na boisku nie tworzyły się kałuże. Aby boisko spełniało swoje funkcje należy w równy sposób zatroszczyć się o dobór materiałów na poszczególne warstwy jak i dokonać właściwego ich montażu.
Nawierzchnia ze sztucznej trawy znakomicie przepuszcza wodę.

Dlatego podbudowa też musi dobrze przepuszczać wodę lub ją odprowadzać.    Jeśli podbudowa jest wodoszczelna, musi być  wykonane odpowiednie odprowadzenie wody.

Odpowiednie przygotowanie podbudowy oraz jej inspekcja i akceptacja przed rozpoczęciem montażu  nawierzchni są bardzo ważne.

Nawierzchnie utwardzone (np. asfalt lub beton) muszą  być równe z nachyleniem co najmniej 2% i muszą  posiadać odpowiednie odprowadzenie do kanalizacji.   Wszelkie zagłębienia większe od 3 mm, gdzie może się  zbierać woda, muszą być wyrównane odpowiednimi materiałami.

Jeżeli jest to koniecznie ze względu na warunki terenu potrzebny jest drenaż zrobiony poprzez warstwę odsączającą mineralną lub , zamontować system drenażu o odpowiednich rozmiarach (np. przez rury PCV z dziurkami). Zainstalowanie odpowiedniego drenażu zapobiega powstawaniu nierówności w nawierzchni.

Zagęszczaj każdą warstwę kruszywa zagęszczarką do 98% (gęstości Proctora).

Sprawdź, czy każda warstwa jest równa i skoryguj ewentualnie przed nałożeniem kolejnej warstwy. Po nałożeniu ostatniej warstwy wyrównawczej sprawdź jeszcze raz równość, skoryguj nierówności odpowiednim materiałem – np. drobne kruszywo łamane – i zagęszczaj.

Nawierzchnie utwardzone muszą być równe celem zapobiegania zbieraniu się wody pod nawierzchnią, muszą mieć minimalne nachylenie 2% i posiadać  system odprowadzający wodę do kanalizacji.

Nawierzchnie te muszą być wolne od szczelin,   czyste, bez plam oleju lub innych materiałów.   Niezależnie od typu podbudowy, niedopuszczalne są  odchylenie od płaszczyzny większe niż 5 mm pod listwą o długości 3 m.

Zalecane podbudowy: mineralna, betonowa, asfaltobetonowa